Download

PRODUKTER
Datablad
Manual
(DTR)
CE-deklaration
(CE)
Övriga certifikat
Kopplingsschema
360-vy
(3D)
TD
TDx2
TD SILENT
TD ECOWATT
TD SILENT ECOWATT
Mixvent-TD twin
Mixvent-TD fläkt kit
VENT
VENT-V
VENT ECOWATT
IBF
ILT/ILB
IRAB/IRAT
SILENTUB
TDM
CAB
CAB-PLUS
CAIB
KABB / KABT
CENTRIBOX
CVAB/CVAT
CVST
DH
RH
AKU-COMP
RCS
DF
DFK...+EU
DFR...+EU
ACOP PL
IAE
DEF-VENT
CAR
IRIS
Monteringsfötter - VENT
Axialfläktar, väggutförande              
HXM
Compact HCFT/B, HCBT/B
AFW
HXTR/HXBR
ROTOREX
HIT/HIB-P
Jalusislutare i plast PER-W
Jalusislutare i aluminium PER-CN
PER-EX
Axialfläktar, kanalutförande              
Compact TCBT/B
TCBBx2/TCBTx2
AFC
AFC-VB
AFC-HT
ARC
AFD
AFH
AFS
AFK
Jalusislutare i plast PER-W
Jalusislutare i aluminium PER-CN
Rund flexibel dukstos AFC
Takfläktar              
RF
RFV
RBH
MPB-R
TH
CTB ECOWATT
CTHB, CTHT
CTVB, CTVT
CRHB, CRVB ECOWATT
CRV
HCTB/HCTT
Bullerdämpande stativ RS
Bullerdämpande stativ RSA
Bullerdämpande stativ RSS
Stativ för plattak JBS
Bullerdämpande stativ JAA
Tillbehör monteringsplåt JPA
Runda backspjäll JCA
Fläns JBR
Rund flexibel dukstos JAE
ATEX-fläktar              
ILT EX
EGM
ELF
EMT
EAC
TD EX
TH EX
SEAT EX
STORM Ex
Compact HCBT EX
Compact TCBT EX
HCTT EX
TCDH EXD
ERF
HDT/HDB
CV EX
Rökgasfläktar              
JET FAN
THGT
CHGT
HGHT-V
CTHB, CTHT
CTVB, CTVT
CHVB, CHVT
CHAT
IFHT
ILHT
CVHT
CVST
Kemikalieresistenta fläktar              
CMPT
LFS
CDVA
VISP
RVISP
VASP
JET
CRDV, kanalutförande
CRDV, takutförande
CV
CMV ECO
Luftflödeskontroller - version A
Luftflödeskontroller - version C
PO protective base
Flap valve C
Choke valve AD
EC outlet guard
Reduktion
Radialfläktar              
HPB-F
SEM
DEM
CBM
CBM RE
CBP
LFB
GFS
GFB
KEF
SEM-AL
LFA
MBA
MRA
MPA
GMT
MPB-K
MPB/HT GALV
GMB
MRB
MBB
HSD
MSB
MSBN
MSB-VB
MSB-HT
HBB
MPT
HST
BL
BM
BH
BE
HPBx
HP
Inloppsfilter
Inloppsstos
Svetsfläns
Utloppsfläns
LFA/LFS - motorfötter
Filterlåda GMT
Regnskydd GMT
Regnskydd MBA, MRA, MPA
Inloppsgaller
Reduktioner - radialfläktar
Reduktion GMT
Inloppsgaller
Maskinfötter
Montagestativ
Sidokanalfläktar              
SC
SC-F
SC-VB
DSC/PSC
Svetsfläns
Gängfläns
Inloppsstos
Anslutning till filter
Luftfilter
Anslutning till ljuddämpare
Ljuddämpare - typ VFAL
Tryck- och vakuumavlastningsventil
Kanalfilter
Böjar
Tätning EPDM
Bostadsventilation              
SILENT 100/200/300
SILENT SILVER
SILENT DESIGN
SILENT SILVER DESIGN
ECOAIR DESIGN
EBB DESIGN
EBB-N
SILENT ECO
HV
SWF
HTB
IWF
TURBO-3000
Bensindrivna fläktar              
HPE
AFE-500-4,8HP
Kanalvärmare              
DH
RH
Cirkulära luftdon              
CKK - Tilluftsdon
CKT -Frånluftsdon
AKK - Frånluftsdon
AKT - Tilluftsdon
AKN Till- frånluftdon
Flexibla kanaler              
KF
P5PU
P7PU
VENTAL
VENTAL-THERM
Galler              
KWO
KWK
Regulator              
REB-ECOWATT
REB
REB-5
REB-10
TLR
RMB, RMT
ERV
DTL
TRTN
PULSER
PULSER-D
PULSER-XD
TG-K
TG-R
TBI
Fuktstyrning              
HIG-2
Luftkvalitetssensor              
SQA
Termostater              
TK-1
Differential pressure control
Omkopplare              
REGUL-2
COM-2
0-Y-D switch
Omkopplare
EX 10A
MSK-EX
U-EK23OE
Centralventilation              
OZEO-E
UTBS
IDEO
Stoftavskiljare              
WS
WS 50
HUF

Produkter och tekniska data på webbplatsen visas endast i informationssyfte och vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Då webbplatsen är ämnad för informationssyfte kan Ventur tekniska AB inte hållas ansvarig för eventuella fel i informationen eller fel som informationen eventuellt kan orsaka för användaren eller tredje part.