PER-EX

Beteckningar

PER- 1 2002 EX
 

  1. Diameter för kanalanslutning
  2. Explosionssäker
Jalusislutare för användning i miljö där explosionsrisk förekommer
 
 

Tillämpning

Anpassad för ventilationssystem i explosionsfarlig miljö.
Modell LWA
[db(A)]
mätkategori effektivitetskategori energieffektivitet energieffektivitetskrav
2015
koefficient
N
min. krav koefficient
N 2015
P
(ηmax)
[W]
Q
(ηmax)
[m3/h]
Ps
(ηmax)
[Pa]
Mer info
PER-200 EX szczegóły
PER-315 EX szczegóły
PER-355 EX szczegóły
PER-400 EX szczegóły
PER-450 EX szczegóły
PER-500 EX szczegóły
PER-560 EX szczegóły
PER-630 EX szczegóły
PER-710 EX szczegóły
PER-200 EX szczegóły
PER-315 EX szczegóły
PER-355 EX szczegóły
PER-400 EX szczegóły
PER-450 EX szczegóły
PER-500 EX szczegóły
PER-560 EX szczegóły
PER-630 EX szczegóły
PER-200 EX 40523110   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-315 EX 40523120   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-355 EX 40523130   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-400 EX 40523140   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-450 EX 40523150   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-500 EX 40523160   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-560 EX 40523170   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie
PER-630 EX 40523180   Ceny ustalane indywidualnie zapytanie

Produkter och tekniska data på webbplatsen visas endast i informationssyfte och vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Då webbplatsen är ämnad för informationssyfte kan Ventur tekniska AB inte hållas ansvarig för eventuella fel i informationen eller fel som informationen eventuellt kan orsaka för användaren eller tredje part.