CV EX

Specialkonstruerade, kemikalieresistenta fläktar som även uppfyller kraven för ATEX-direktiven.

Tillbehör

 
 

Tillämpning

Explosionssäker radialfläkt anpassad för industriellt bruk. Används för transport av lätt förorenade medium och gaser med låg stofthalt. Beroende på utförande kan fläkten lämpa sig för applikationer med olika grader av tryckmotstånd.

Konstruktion

Fläkten erbjuds både i direktdriven och remdriven variant. Beroende på användningsområde väljs lämplig plast i fläkthus (PP, PPS, PVC, PE eller PVDF) och fläkthjul (PP, PPS eller PVDF). Även hjultyp kan anpassas med bakåtböjda, bakåtlutade eller raka skovlar (hjultyp B, P, T eller R). Fläkten byggs som standard i konfiguration LG0.

Motor

Produkter monteras i standardutförande med en asynkron ATEX-klassad trefasmotor för drift i 230/400V 50Hz (motoreffekt < 4kW) eller 400/690V 50Hz. Motorerna uppfyller IEC-standarder 60072 och 60034. Om inget annat anges är motorns maximala omgivningstemperatur 40°C.

För frågor om varvtalsreglering med hjälp av transformator eller frekvensomvandlare ber vi er höra av er till oss på Ventur. Vid förfrågan erbjuder vi även att montera motorer för annan drivspänning, med diverse sensorer eller i andra specialutföranden för att möta era krav och önskemål.

Produkter och tekniska data på webbplatsen visas endast i informationssyfte och vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Då webbplatsen är ämnad för informationssyfte kan Ventur tekniska AB inte hållas ansvarig för eventuella fel i informationen eller fel som informationen eventuellt kan orsaka för användaren eller tredje part.