Luftflödeskontroller - version A

Presentation 3d UtvidgningenZoom
Luftflödeskontroller för laboratoriehuvar
 
 

Tillämpning

På grund av nödvändigheten att anpassa laboratoriehuvarna till standardnormen PN-EN 14175 och för att möta kundernas förväntningar, har vi utökat vårt utbud med luftflödeskontroller. Enligt bestämmelser i förutnämnda normer, är enheterna nödvändiga för laboratoriehuvarnas drift i system med konstant och variabelt flöde.

Enligt normen PN-EN 14175-2 …..

….. en luftflödesmätare skall installeras i en laboratoriehuv först innan driften för att otvetydigt kunna läsa av flödet från den utsugna luften. …..Mätaren skall utrustas med akustisk och visuell signal vid felaktig funktion av laboratoriehuven.

Kontroll typ A    

Typ A möter följande kriterier:   
konstruerad för huvar med konstant luftvolym -CAV  
 • PN-EN 14175  
 • ANSI/AIHA Z9.5-2003   
 • NFPA 45-2000   
 • SEFA 1.2-2002  

Viktigaste fördelarna:
  
 • CFR 1910.1450   
 • i enlighet med ovan listade normer 
 • enkel installation och preliminär kalibrering av kontrollen på fabriken   
 • känslig, pålitlig sensor      
 • låg kostnad   
 • snygg design     
 • komplett omfång av CAV/VAV   
 • har ingen motsatt påverkan på annan elektronisk utrustning     

1 Sensor
2. Huvens hölje = ökning eller minskat tryck
3. Nätanslutning
4. Flödeskontrollsignal från en frekvensomvandlare eller från en chockventil
5. Kemikalieresistent huv
Modell mätkategori effektivitetskategori energieffektivitet energieffektivitetskrav
2015
koefficient
N
min. krav koefficient
N 2015
P
(ηmax)
[W]
Q
(ηmax)
[m3/h]
Ps
(ηmax)
[Pa]
Mer info
Kontroller typ A szczegóły

Produkter och tekniska data på webbplatsen visas endast i informationssyfte och vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående avisering. Då webbplatsen är ämnad för informationssyfte kan Ventur tekniska AB inte hållas ansvarig för eventuella fel i informationen eller fel som informationen eventuellt kan orsaka för användaren eller tredje part.